Thứ Hai, 14 tháng 2, 2011

lich thi lop QTKD k2 truong cao dang cong dong soc trang

Hoc Ky 5:
thu 2: phan tich
thu 3: quan tri van phong
thu 4: quan tri chat luong
thu 5: quan tri ban hang
thu 6: he thong thong tin quan ly
thi vao luc 7h ( 14-18/2/2011)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét