Thứ Bảy, 20 tháng 8, 2011

thong tin cap nhat

da co ket qua thi tot nghiep cao dang k2 2008-2011 truong cao dang cong dong soc trang.
de nghi cac ban lai phong dao tao cua truong xin giay chung nhan tot nghiep.
Neu cac ban duoc loai kha tro len, cac ban co the lien thong len dai hoc.
neu duoi loai kha, cac ban phai di lam mot nam sau do moi lien thong duoc.
buihiep. 8/2011

1 nhận xét: